Regulamin

Regulamin korzystania z portalu alenoclegi.com.pl

Definicje

1. Obiekt – jakiekolwiek pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty zamieszczonej w serwisie www.alenoclegi.com.pl

2. Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w serwisie www.alenoclegi.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jest to również osoba upoważniona przez Właściciela obiektu do reklamowania Obiektu, dodawania prezentacji, aktualizacji danych Obiektu, zamowien usług reklamowych oraz dokonywaniu zmian w reklamie Obiektu już zamówionej.

3. Serwis – portal www.alenoclegi.com.pl będący bazą obiektów noclegowych do wynajęcia

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która odwiedza serwis www.alenoclegi.com.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis.

Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego alenoclegi.com.pl nazywanego dalej serwisem.

2. Administratorem serwisu jest firma:
ASK Consulting Group sp. zoo z siedzibą w Piastowie przy ul. Powstanców W-wy 6A o numerze NIP: 5342621251 oraz numerze Regon: 385759488 zwana dalej Administratorem.

3. Serwis prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet.

4. Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu.

5. Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu e-wczasy.

 Działalność serwisu  

1. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

2. Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.

3. Ceny podane na stronach są cenami brutto

4. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się pod adresem:
www.alenoclegi.com.pl/dodaj/

5. Dodanie obiektu może nastąpić tylko poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.alenoclegi.com.pl/dodaj/ bądź poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu.

6. Osobie zgłaszającej obiekt przysługuje 21-dniowy okres próbny.

7. Serwis umożliwia bezpłatne dodanie oferty na 21-dniowy okres próbny, bez żadnych zobowiązań. Na okres próbny ofertę można dodać tylko jeden raz. W przypadku próby dodania tego samego obiektu na kolejny 21 dniowy okres próbny, oferta taka będzie usunięta. Osoba zgłaszająca obiekt ma prawo skorzystać z innych ofert promocyjnych bez limitu. Informacja o promocjach umieszczana jest na stronie głównej serwisu.

8. Opłata abonamentowa dotyczy okresu wyświetlania reklamy, jaki został wybrany przez Użytkownika. Istnieje możliwość wyświetlania reklamy w opcji trzyletniej w cenie 200 zł, rocznej w cenie 100 zł,  Podane ceny są cenami brutto. Na świadczone usługi wystawiamy faktury VAT.

9. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie, oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.

10. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu, bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

11. Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

12. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

13. Osoba zgłaszająca bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą, bądź co do publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.

 14. Osoba zgłaszająca może zamieścić w ofercie (w przeznaczonym do tego miejscu) link odsyłający do własnej strony internetowej z rozszerzonym opisem obiektu. Linki do podstron z ofertą zamieszczoną w innych serwisach turystycznych będą usuwane.

15. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji ogłoszenia. Do tego celu służy panel edycyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://www.alenoclegi.com.pl/user/panel/ogloszenie/ 

Istnieje możliwość edycji ogłoszenia poprzez kontakt z administracją, jednak w takim przypadku należy liczyć  się z dłuższym czasem realizacji zmiany treści. Czas na dokonanie zmian poprzez administrację serwisu może wynieść nawet do 14 dni od dnia zgłoszenia.

16. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z polskim prawem.

17. Osoby zgłaszające jak i Goście serwisu zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu  bądź innych osób.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Osoby zgłaszające poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

19. Osoba zgłaszająca przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu i je akceptuje.

20. Polityka prywatno sci cookies znajduje się w zakładce FAQ - Polityka prywatności i cookies.

Kategorie
 • Agroturystyka [0]
 • Apartamenty [1]
 • Domki [2]
 • Hotele i motele [0]
 • Pensjonaty [4]
 • Pokoje gościnne [0]


Region
Miasto:
Cena:
od do
Województwo:
Kategoria:

Statystyki
Online: 0
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 7